Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek L, pokój 310, 311
tel. +48 33 8279330, 445, 318konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 1240 4142 11110000 48278261

Inne konta:
Konkursy NCN 74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
Granty 21 1240 4142 1111 0000 4825 5318
Konferencje 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831

DZIAŁ NAUKI I WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ

Projekty naukowo-badawcze w ATH
Ogłoszone konkursy NCN - nabór do grudnia 2017 r.!
Konkurs MINIATURA 1 - WSTRZYMANY!

Już piąty wniosek "Miniatura" doceniony przez NCN!

Wniosek pn. Modelowanie układów wieloczłonowych o złożonej strukturze kinematycznej z uwzględnieniem podatności członów oraz zaawansowanych modeli tarcia do celów analizy dynamiki i sterowaniau p. dr Andrzeja Urbasia z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki jako piąty z ATH otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu "Miniatura". Dr A. Urbaś na realizację swojego działania badawczego otrzyma 18 310 zł.
Serdecznie gratulujemy! 

NCBiR: Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie

Do 28 marca 2018 r. moża składać wnioski w ramach 25. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Czytaj więcej...

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 2017 r.

Przypominamy, iż termin składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne upływa 31 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

Kolejny grant dla ATH!

Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Wniosek grantowy dr Jakuba Jonkisza z Wydziału Zarządzania i Transportu pn. "Informacja, działanie i czterowymiarowo stopniowalna świadomość w kontekście aktualnych dyskusji dotyczących miar, funkcji i mechanizmów świadomości" otrzymał finansowanie w ramach konkursu OPUS. Naukowcy otrzymają niemal 430 mln zł na badania podstawowe, dr Jakub Jonkisz otrzymał dofinansowanie na reazlizację swojego działania badawczego 323 tys. zł.

Serdecznie gratulujemy! 

NCN: Wstrzymanie naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki poinformowało, że Rada Narodowego Centrum Nauki wstrzymuje nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 z dniem 10 listopada 2017 r.! Wnioski złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej...

RPK: Szkolenie dot. internacjonalizacji studiów doktoranckich

RPK Politechnika Śląska serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Jak zdobyć środki na internacjonalizację studiów doktoranckich i szkoleń dla młodych naukowców – granty ITN MSCA w Programie Horyzont 2020.
Odbędzie się ono dnia 17.11.2017 r. w godz. 09:00 - 11.00 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7 w Gliwicach.

Czytaj więcej...

Konkurs o Nagrodę ABB - Edycja 2017/2018

Do 15 listopada 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.

Czytaj więcej...

NCN: Nabór na warsztaty dla wnioskodawców

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.
Formularz zgłoszeniowy

Czytaj więcej...

Stypendia Fundacji Fulbrighta na przyjazdy specjalistów z USA

Do 13 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Fulbright Specialist Program. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na pokrycie kosztów wizyt w Polsce wysoko wykwalifikowanych amerykańskich specjalistów.

Czytaj więcej...

Projekt NAUKOWIEC - seria spotkań dla młodych naukowców

Zapraszamy na bezpłatne 3-dniowe wydarzenia organizowane w całej Polsce w ramach Projektu NAUKOWIEC. Warsztaty, szkolenia i dyskusje, które odbędą się w ramach projektu są skierowane przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców. Na Śląsku wydarzenia odbędą się w Gliwicach i Katowicach. 

Czytaj więcej...
01 maj 2017
NCN: Najbliższe konkursy
Do 15 grudnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursów:
(termin wewnętrzny: 6 grudzień br.)

Dane do wniosku:
►Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ATH_Bielsko_Biala/SkrytkaESP
►Numer rachunku bankowego:
74 1240 4142 1111 0010 7367 3762
►Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 246101 1
►Dane wnioskodawcy: pokaż...
►Karta kontrolna: pobierz...
►Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych (opcjonalnie): pobierz...

  Czytaj dalej >
25 czerwiec 2014
Komunikat Prorektora ds. Nauki i Finansów

Komunikat odnośnie podawania w publikacjach naukowych wyłącznie oficjalnie przyjętych nazw naszej uczelni.

Czytaj dalej >